روستای طرق نگین سبز کوهسرخ
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمود کامل طرقی - دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳٩۳

پاکسازی کال (رودخانه ) روستای طرق از نی ها و گیاهان روییده شده

به علت بروز مشکل کم آبی در روستا در یکی دو سال اخیر اقدامات خوبی همچون کانال کشی انهار ،لوله گذاری و ...جهت کاهش نوسانات آبی انجام شده است که با وجود دیر هنگام بودن به هر حال یک قدم به جلو در زمینه مدیریت منابع آب تلقی می شود.در جدید ترین اقدام صورت گرفته در یکی دو هفته اخیر توسط مالکین نهرهای موده و خرراه با استفاده از یک دستگاه لودر نی ها و گیاهان روییده شده در مسیر کال (حد فاصل  نهر خرراه تا موده ) که در محل به لوخ هم معروفند پاکسازی شده تا ضمن جلوگیری از تجمع آب و  عدم مصرف آن بوسیله این گیاهان امکان استفاده بیشتر ی از آب رودخانه جهت آبیاری باغات فراهم گردد.در نتیجه  ایجاد این کانال نسبتا بزرگ در وسط رودخانه  که در قسمت های مختلف عرض آن بین دو تا چهار متر و عمق آن بین یک تا سه متر متغیر می باشد تغییرات ظاهری زیادی در این مسیر بوجود آمده و دیگر شاهد آن مناظر زیبا و اکوسیستم کوچکی که با وجود گیاهان و آبزیان اینجا تشکیل شده بود نیستیم.به هر حال امیدواریم این اقدام تا حدودی موجب کاهش تنش آبی در این دو نهر شده و  اثر منفی زیست محیطی و طبیعی چندانی هم نداشته باشد چراکه معمولا طرفداران محیط زیست تغییرات انسانی ایجاد شده در محیط های طبیعی را به ضرر این محیط ها می دانند.

                                          فروردین ماه93

                                   همان مکان تیرماه 93


                      تیرماه 93

                                                                   فروردین 93

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: