روستای طرق نگین سبز کوهسرخ
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمود کامل طرقی - جمعه ٩ خرداد ،۱۳٩۳

جغرافیای روستای طرق

نگین سبز کوهسرخ طرق باشد

                                                 به حق در ناز و نعمت غرق باشد

به کیلومتر ز کاشمر سی و هشت است 

                                               زریوش فاصله نیز هفت و هشت است

ز روستاهای پایکوهی است و زیبا 

                                              به تعبیری بود ییلاق اینجا

شمالش کوهی از کوههای آریا

                                              سیاه کوه در جنوبش هست زیبا

طبیعت هست سرسبز و مصفا

                                            هوایی تازه اندر کوچه باغها

برای مطالعه ادامه شعر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


مناظر بس در اینجا دلربا هست

                                           برای اهل دل اینجا صفا هست

نقاط دیدنی اما به روستا

                                         فراوان است هم اینجا و آنجا

بهیستو هست و کَلتیسمو و سردر

                                         چوَستی و لب کال است محشر

نسیم آب کالش روحبخش است

                                        که از آن منشعب شش نهر و بخش است

از آن شش نهر باغات است سیراب

                                       به هر یک قاعده هم نظم و میراب

زبالا سورخبار و بورغنی هست

                                          مسیر هر یکی بس دیدنی است

دگر هست پحصار از جمله نهرها

                                          که بخشی از مسیرش هست به روستا

زپایین قرچه و خرراه و موده

                                         که جمله برکتند و خیر و سودده

زهر یک زین محل ها حاصل و بار

                                        پس از یکسال رنج و کوشش و کار

چو زردآلو و هم آلو و بادام

                                       و نیز گردو و سیب و یونجه دام

ز گوجه سبز و آلبالو و هم به

                                          کم و بیش هست موجود اندر این ده

مکان دیگر اما پی کمر هست

                                             که دشت است و زروستا دورتر هست

در آنجا نهر نیست چاه عمیق است

                                             حساب چاه و آب چاه دقیق است

از این دشت سهم طرق هفت چاه باشد

                                                        که عمده روزی از این راه باشد

کشاورزی است عمده کار اینجا

                                                         طلای سرخ و گندم زار اینجا

طلای سرخ دانی زعفران است

                                                        حساب ویژه ای بر روی آن است

اخیرا گشته رایج باغداری

                                                       دگر راه معاش است دامداری

کم و بیش یونجه و صیفی و جو هست

                                                         معیّن وقت کشت و هم درو هست

محلاتی بنام و با مسمّا

                                                       حکایت دارد از تاریخ روستا

زتاریخی که البته نهان است

                                                        بر او گردی زاسرار زمان است

دَرِقلعه و ته خندق و سر ارگ

                                                بر این کهنه کتابند چون یکی برگ

وقوع ارگ بر کوه و بلندا

                                                 بسی جای تامل پر زمعنا

به پایین دست قلعه درب قلعه

                                                 نه بی ربط با دفاع است و نه حمله

زخیرات و زته خندق چه گویم

                                                و سرّ نام هر یک از که جویم

حکایت از چه دارد قلعه نو

                                                کدام قلعه قدیم بودست و این نو

زده بالا و از موده چه دانیم

                                               چرا یک دشت دشت ده بنامیم

ضرورت از چه داشته ساخت قلعه

                                               وجود ارگ و حتی درب قلعه

اگر چه خوب و زیبا هست روستا

                                              ولیکن مشکلاتی هست اینجا

یکی کمبود آب و هم زمین است

                                             و بیکاری که نیز ناشی از این است

دگر کمبود امکانات روستا

                                                  جوانان را کند راغب به شهرها

نگفتم وصف او از روی اغراق

                                                  که از احساس و عشق است نی زاغراق

بود امید کامل بهر روستا

                                                  که بهتر باشد از امروز فردا

شعر از :

محمود کامل طرقیتیر ماه1390

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: