روستای طرق نگین سبز کوهسرخ
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمود کامل طرقی - سه‌شنبه ٢۳ دی ،۱۳٩۳

ببار ای برف

   ببار ای برف زیبا برف زیبا                         ببار اینجا ببار اونجا همه جا

   ببار بر این زمین خشک و تشنه               ببار براین درختان برهنه

   ببار ای برف هم بر دامن کوه                    به روی جنگل زیبا و انبوه

   ببار بر هرچه روستا هست و هم شهر       خروشان از تو گردد آب هر نهر  

   ببار تا از تو جاری رود گردد                       طبیعت به زآنچه بود گردد

   ببار تا از تو سبز گردد چراگاه                    نوازد ساز چوپان گاه و بی گاه

   ببار ای تو امید هر چه زارع                      که رونق از تو می گیرد مزارع

   ببار تا چشمه ها جوشش بگیرد              زشوق دهقان ره کوشش بگیرد

   ببار ای شادی جمله کلاغ ها                  شود بزمی بپا فردا به باغ ها

   ببار ای برف که خیر و رحمتی تو              زمین را تازگی و برکتی تو

   ببار ای نعمت خوب خدایی                     سپاس ما به ذات کبریایی

شعر زمستان 90

 

سایر عکس ها در ادامه مطلب


 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: