روستای طرق نگین سبز کوهسرخ
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمود کامل طرقی - یکشنبه ٩ فروردین ،۱۳٩٤

 

درخت غچه برآورد و بلبلان مستند
                                   جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند
حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد
                                    علی الخصوص که پیرایه ای بر او بستند
بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط
                                    ز بس که عامی و عارف به رقص برجستند
یکی درخت گل اندر سرای خانه ماست
                                     که سروهای چمن پیش قامتش پستند
به سرو گفت کسی، میوه ای نمی آری
                                      جواب داد که آزادگان، تهی دستند

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: