روستای طرق نگین سبز کوهسرخ
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمود کامل طرقی - دوشنبه ٢٢ تیر ،۱۳٩٤

روز جمعه وقتی شاهد حضور پررنگ مردم بزرگ کوهسرخ در راهپیمایی روز جهانی قدس و  اوج حضور آنان در نماز جمعه بودم،وقتی دیدم مردمانی را که علیرغم گرمی بیش از حد هوا و بدون هیچ چشمداشتی نه همپای مسئولین که حتی از آنان پیشگام تر بودند،و وقتی دیدم زنان و مردانی را که با کمترین امکانات خود را از روستاهای دور و نزدیک و پراکنده بخش کوهسرخ به شهر ریوش مرکز بخش رسانده بودند خود را در برابر آنان و اعتقادشان شرمنده و کوچک دیدم،در برابر آنان که نه مانند امثال من کارمند و به اصطلاح نان خور دولت بودند و نه مانند مسئولین صاحب پست و مقام بودند و نه ماشین اداری در اختیار داشتند اگر چه بودند کسانی که اینها را داشتند اما با مردم و در بین مردم نبودند!

از طرف خودم دیروز شرمنده این مردم شدم که حتی به خود زحمت بردن دوربین برای ثبت این حماسه  را ندادم و امروز شرمنده که قلمم عاجز است از بیان این همه عظمت و بزرگی آنان و البته از طرف برخی مسئولین هم (!) شرمنده آنان...!

1- شرمنده آنان که مرکز بهداشتی و درمانی شهر ریوش که باید پاسخگوی جمعیت سی هزار نفری منطقه باشد از کمترین امکانات برخوردار است و قصه پر غصه ای دارد...!

2- شرمنده آنان که در این منطقه سردسیر و کوهستانی بعد از گذشت  سی و شش سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز فاقد گاز هستند و گرفتار کاغذ بازی برای دریافت کوپن نفت و  مشقات و هزینه بالای تهیه کپسول گاز و...!

3- شرمنده انها که جاده های ارتباطی این بخش به کاشمر و  بویژه نیشابور از کمترین استانداردها برخوردار نبوده و برای آنان جاده حوادث می باشد و...!

4 - شرمنده آنان که نه فقط برخی روستاها که در مرکز بخش مشکل آب آشامبدنی بهداشتی دارند!

5- شرمنده آنان که در نبود  اشتغال و امکانات فرهنگی ،ورزشی و تفریحی پاره های تن آنها گرفتار منجلاب اعتیاد روز افزون و برخی مفاسد اخلاقی می شوند که هیچ سنخیتی با گذشته این مردمان و  روحیات آنان نداشته و ندارد...!

و شرمنده که  نمی توانم بیش از این به سیاهه این شرمندگی ها بیفزایم نه اینکه وجود ندارد بلکه به این دلیل که برای این مجال کافی است و به این دلیل که از جانب کسانی که نمی خواهند واقعیات را ببینند و بشنوند متهم به سیاه نمایی نشوم که بیان مشکلات به معنی انکار دستاوردهای انقلاب اسلامی در منطقه نیست چراکه بخشی از دلایل حضور این مردم در مناسبت ها همین دستاوردهاست.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: