خسارت طوفان به باغداران روستای طرق

 

به علت وقوع طوفان دوشنبه شب و تداوم وزش بادهای شدید در روز سه شنبه  هفته جاری خسارات سنگینی به باغداران منطقه کوهسرخ و  از جمله روستای طرق وارد شد،عمده این خسارت ها متوجه درختان سیب ،گردو ، آلو و گلابی می باشد که در مواردی تا 40 درصد محصول سردرختی کشاورزان از بین رفته است اگرچه سایر محصولات باغی نیز درامان نبوده است.مشاهدات عینی از ریزش محصولات باغی منطقه موید این گفته کشاورزان است که وزش باد با این شدت و در این بازه زمانی کم سابقه بوده است. اینک باغدارانی که حاصل دسترنج خود را اینگونه بر باد رفته می بینند در انتظار توجه مسئولین هستند تا با مساعدت و حمایت های عملی  و بموقع از کشاورزان که به فرموده امام خمینی (ره) گنج های این ملت هستند تسکین دهنده بخشی از آلام و رنج های آنان باشند.اگرچه در درازمدت بهترین حمایت از کشاورزان گسترش کمی و کیفی خدمات صندوف بیمه محصولات کشاورزی می باشد تا آنان با میل و رغبت نسبت به بیمه محصولات خود اقدام نمایند امری که به نظر می رسد در شرایط کنونی تا رسیدن به آن فاصله زیادی وجود دارد.

/ 0 نظر / 16 بازدید