شعر طنز جاده کوهسرخ به نیشابور

جزء آثار تاریخی است                               جاده کاشمر به نیشابور

عمر این  راه برمی گردد                                   چون به سال های خیلی دور

لاجرم باستان شناس باید بود                    گر به تخمین عمر آن شوی مأمور

پس به داد این اثر برسید                           رفته از یاد و مانده است مهجور

پیچ هایش بسی خطرناک است                 آسفالتش خراب هست ناجور

می کند چاله چوله های این جاده               خودرو و سرنشین را نافور

شعر من طنز و گر کنایه می باشد               نیست از گفتنش جز این منظور

فکر این جاده و مسافران باشید                   به طریقی که هست بهرتان مقدور

هر که او چاره سازد این مشکل                   می شود نزد پروردگار خود مأجور

 

                                      محمود کامل طرقی

                                      

/ 2 نظر / 70 بازدید
کریو رایگان‎

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎