حضور با شکوه مردم کوهسرخ در راهپیمایی و نماز جمعه روز قدس و چند نکته...!

روز جمعه وقتی شاهد حضور پررنگ مردم بزرگ کوهسرخ در راهپیمایی روز جهانی قدس و  اوج حضور آنان در نماز جمعه بودم،وقتی دیدم مردمانی را که علیرغم گرمی بیش از حد هوا و بدون هیچ چشمداشتی نه همپای مسئولین که حتی از آنان پیشگام تر بودند،و وقتی دیدم زنان و مردانی را که با کمترین امکانات خود را از روستاهای دور و نزدیک و پراکنده بخش کوهسرخ به شهر ریوش مرکز بخش رسانده بودند خود را در برابر آنان و اعتقادشان شرمنده و کوچک دیدم،در برابر آنان که نه مانند امثال من کارمند و به اصطلاح نان خور دولت بودند و نه مانند مسئولین صاحب پست و مقام بودند و نه ماشین اداری در اختیار داشتند اگر چه بودند کسانی که اینها را داشتند اما با مردم و در بین مردم نبودند!

از طرف خودم دیروز شرمنده این مردم شدم که حتی به خود زحمت بردن دوربین برای ثبت این حماسه  را ندادم و امروز شرمنده که قلمم عاجز است از بیان این همه عظمت و بزرگی آنان و البته از طرف برخی مسئولین هم (!) شرمنده آنان...!

1- شرمنده آنان که مرکز بهداشتی و درمانی شهر ریوش که باید پاسخگوی جمعیت سی هزار نفری منطقه باشد از کمترین امکانات برخوردار است و قصه پر غصه ای دارد...!

2- شرمنده آنان که در این منطقه سردسیر و کوهستانی بعد از گذشت  سی و شش سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز فاقد گاز هستند و گرفتار کاغذ بازی برای دریافت کوپن نفت و  مشقات و هزینه بالای تهیه کپسول گاز و...!

3- شرمنده انها که جاده های ارتباطی این بخش به کاشمر و  بویژه نیشابور از کمترین استانداردها برخوردار نبوده و برای آنان جاده حوادث می باشد و...!

4 - شرمنده آنان که نه فقط برخی روستاها که در مرکز بخش مشکل آب آشامبدنی بهداشتی دارند!

5- شرمنده آنان که در نبود  اشتغال و امکانات فرهنگی ،ورزشی و تفریحی پاره های تن آنها گرفتار منجلاب اعتیاد روز افزون و برخی مفاسد اخلاقی می شوند که هیچ سنخیتی با گذشته این مردمان و  روحیات آنان نداشته و ندارد...!

و شرمنده که  نمی توانم بیش از این به سیاهه این شرمندگی ها بیفزایم نه اینکه وجود ندارد بلکه به این دلیل که برای این مجال کافی است و به این دلیل که از جانب کسانی که نمی خواهند واقعیات را ببینند و بشنوند متهم به سیاه نمایی نشوم که بیان مشکلات به معنی انکار دستاوردهای انقلاب اسلامی در منطقه نیست چراکه بخشی از دلایل حضور این مردم در مناسبت ها همین دستاوردهاست.

/ 0 نظر / 39 بازدید